วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลุมพุก – 350401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลุมพุก

ภาษาไทย : ต. ลุมพุก  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Lumphuk ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350401

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.643

ลองติจูด : 104.323

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.643,104.323,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/