วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลี้ – 510401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลี้

ภาษาไทย : ต. ลี้  อ. ลี้ จ. ลำพูน

English : Li ,Li, Lamphun

รหัส ตำบล : 510401

รหัส อำเภอ : 5104

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 17.790

ลองติจูด : 98.986

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.790,98.986,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/