วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลิ้นฟ้า – 450410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลิ้นฟ้า

ภาษาไทย : ต. ลิ้นฟ้า  อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

English : Lin Fa ,Chaturaphak Phiman, Roi Et

รหัส ตำบล : 450410

รหัส อำเภอ : 4504

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.756

ลองติจูด : 103.434

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.756,103.434,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/