วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลิ้นฟ้า – 330202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลิ้นฟ้า

ภาษาไทย : ต. ลิ้นฟ้า  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Lin Fa ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330202

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.180

ลองติจูด : 104.422

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.180,104.422,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/