วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำเพียก – 300209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำเพียก

ภาษาไทย : ต. ลำเพียก  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Lamphiak ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300209

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.255

ลองติจูด : 102.302

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.255,102.302,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/