วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำห้วยหลัว – 461308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำห้วยหลัว

ภาษาไทย : ต. ลำห้วยหลัว  อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

English : Lam Huai Lua ,Somdet, Kalasin

รหัส ตำบล : 461308

รหัส อำเภอ : 4613

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.732

ลองติจูด : 103.815

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.732,103.815,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/