วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำสมพุง – 191105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำสมพุง

ภาษาไทย : ต. ลำสมพุง  อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

English : Lam Somphung ,Muak Lek, Saraburi

รหัส ตำบล : 191105

รหัส อำเภอ : 1911

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 15.007

ลองติจูด : 101.381

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.007,101.381,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/