วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำสนธิ – 161001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำสนธิ

ภาษาไทย : ต. ลำสนธิ  อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี

English : Lam Sonthi ,Lam Sonthi, Lop Buri

รหัส ตำบล : 161001

รหัส อำเภอ : 1610

รหัส จังหวัด  : 16

ละติจูด : 15.341

ลองติจูด : 101.362

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.341,101.362,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/