วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำมูล – 301016

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำมูล

ภาษาไทย : ต. ลำมูล  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Lammun ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301016

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.072

ลองติจูด : 102.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.072,102.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/