วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำพญากลาง – 191107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำพญากลาง

ภาษาไทย : ต. ลำพญากลาง  อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

English : Lam Phaya Klang ,Muak Lek, Saraburi

รหัส ตำบล : 191107

รหัส อำเภอ : 1911

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.871

ลองติจูด : 101.367

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.871,101.367,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/