วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำปาว – 460105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำปาว

ภาษาไทย : ต. ลำปาว  อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

English : Lampao ,Mueang Kalasin, Kalasin

รหัส ตำบล : 460105

รหัส อำเภอ : 4601

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.591

ลองติจูด : 103.496

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.591,103.496,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/