วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำปลายมาศ – 311001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำปลายมาศ

ภาษาไทย : ต. ลำปลายมาศ  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Lam Plai Mat ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311001

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.019

ลองติจูด : 102.834

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.019,102.834,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/