วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำนางรอง – 312003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำนางรอง

ภาษาไทย : ต. ลำนางรอง  อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์

English : Lam Nang Rong ,Non Din Daeng, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312003

รหัส อำเภอ : 3120

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.213

ลองติจูด : 102.698

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.213,102.698,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/