วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำดวน – 321101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำดวน

ภาษาไทย : ต. ลำดวน  อ. ลำดวน จ. สุรินทร์

English : Lamduan ,Lamduan, Surin

รหัส ตำบล : 321101

รหัส อำเภอ : 3211

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.702

ลองติจูด : 103.642

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.702,103.642,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/