วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลำดวน – 310302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลำดวน

ภาษาไทย : ต. ลำดวน  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Lamduan ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310302

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.061

ลองติจูด : 103.403

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.061,103.403,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/