วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลานสะแก – 440815

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลานสะแก

ภาษาไทย : ต. ลานสะแก  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Lan Sakae ,Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440815

รหัส อำเภอ : 4408

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.568

ลองติจูด : 103.159

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.568,103.159,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/