วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละเอาะ – 331502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละเอาะ

ภาษาไทย : ต. ละเอาะ  อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ

English : La-O ,Nam Kliang, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331502

รหัส อำเภอ : 3315

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.930

ลองติจูด : 104.451

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.930,104.451,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/