วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละหาน – 360607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละหาน

ภาษาไทย : ต. ละหาน  อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

English : Lahan ,Chatturat, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360607

รหัส อำเภอ : 3606

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.629

ลองติจูด : 101.938

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.629,101.938,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/