วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละหานนา – 401404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละหานนา

ภาษาไทย : ต. ละหานนา  อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น

English : Lahan Na ,Waeng Noi, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401404

รหัส อำเภอ : 4014

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.813

ลองติจูด : 102.367

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.813,102.367,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/