วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละหานทราย – 310601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละหานทราย

ภาษาไทย : ต. ละหานทราย  อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์

English : Lahan Sai ,Lahan Sai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310601

รหัส อำเภอ : 3106

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.418

ลองติจูด : 102.854

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.418,102.854,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/