วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละลาย – 330407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละลาย

ภาษาไทย : ต. ละลาย  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Lalai ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330407

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.444

ลองติจูด : 104.547

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.444,104.547,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/