วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละลม – 331704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละลม

ภาษาไทย : ต. ละลม  อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Lalom ,Phu Sing, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331704

รหัส อำเภอ : 3317

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.588

ลองติจูด : 104.079

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.588,104.079,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/