วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละลมใหม่พัฒนา – 300709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละลมใหม่พัฒนา

ภาษาไทย : ต. ละลมใหม่พัฒนา  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Lalom Mai Phatthana ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300709

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.811

ลองติจูด : 102.243

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.811,102.243,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/