วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ละทาย – 330308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ละทาย

ภาษาไทย : ต. ละทาย  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Lathai ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330308

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.182

ลองติจูด : 104.583

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.182,104.583,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/