วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลอมคอม – 401210

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลอมคอม

ภาษาไทย : ต. ลอมคอม  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Lom Khom ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401210

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.794

ลองติจูด : 102.525

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.794,102.525,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/