วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลวงเหนือ – 500503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลวงเหนือ

ภาษาไทย : ต. ลวงเหนือ  อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

English : Luang Nuea ,Doi Saket, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500503

รหัส อำเภอ : 5005

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.965

ลองติจูด : 99.141

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.965,99.141,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/