วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ลมศักดิ์ – 330525

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ลมศักดิ์

ภาษาไทย : ต. ลมศักดิ์  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Lom Sak ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330525

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.762

ลองติจูด : 104.283

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.762,104.283,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/