วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ร้องเข็ม – 540204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ร้องเข็ม

ภาษาไทย : ต. ร้องเข็ม  อ. ร้องกวาง จ. แพร่

English : Si Narong ,Mueang Phrae, Phrae

รหัส ตำบล : 540204

รหัส อำเภอ : 5402

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.293

ลองติจูด : 100.313

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.293,100.313,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/