วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ร้องวัวแดง – 501303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ร้องวัวแดง

ภาษาไทย : ต. ร้องวัวแดง  อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

English : Rong Wua Daeng ,San Kamphaeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501303

รหัส อำเภอ : 5013

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.746

ลองติจูด : 99.206

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.746,99.206,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/