วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ร้องกวาง – 540201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ร้องกวาง

ภาษาไทย : ต. ร้องกวาง  อ. ร้องกวาง จ. แพร่

English : Rong Kwang ,Mueang Phrae, Phrae

รหัส ตำบล : 540201

รหัส อำเภอ : 5402

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.351

ลองติจูด : 100.336

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.351,100.336,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/