วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ร่อนทอง – 311106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ร่อนทอง

ภาษาไทย : ต. ร่อนทอง  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Ron Thong ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311106

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.200

ลองติจูด : 103.244

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.200,103.244,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/