วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ร่องเคาะ – 520704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ร่องเคาะ

ภาษาไทย : ต. ร่องเคาะ  อ. วังเหนือ จ. ลำปาง

English : Rong Kho ,Wang Nuea, Lampang

รหัส ตำบล : 520704

รหัส อำเภอ : 5207

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.992

ลองติจูด : 99.601

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.992,99.601,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/