วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ร่องคำ – 460401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ร่องคำ

ภาษาไทย : ต. ร่องคำ  อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์

English : Rong Kham ,Rong Kham, Kalasin

รหัส ตำบล : 460401

รหัส อำเภอ : 4604

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.266

ลองติจูด : 103.737

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.266,103.737,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/