วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รุ่งระวี – 331505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รุ่งระวี

ภาษาไทย : ต. รุ่งระวี  อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ

English : Rung Rawi ,Nam Kliang, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331505

รหัส อำเภอ : 3315

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.876

ลองติจูด : 104.525

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.876,104.525,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/