วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รุง – 330408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รุง

ภาษาไทย : ต. รุง  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Rung ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330408

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.480

ลองติจูด : 104.630

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.480,104.630,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/