วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ริม – 550601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ริม

ภาษาไทย : ต. ริม  อ. ท่าวังผา จ. น่าน

English : Rim ,Tha Wang Pha, Nan

รหัส ตำบล : 550601

รหัส อำเภอ : 5506

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.119

ลองติจูด : 100.798

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.119,100.798,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/