วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ริมเหนือ – 500702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ริมเหนือ

ภาษาไทย : ต. ริมเหนือ  อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

English : Rim Nuea ,Mae Rim, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500702

รหัส อำเภอ : 5007

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.929

ลองติจูด : 98.948

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.929,98.948,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/