วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ริมปิง – 510106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ริมปิง

ภาษาไทย : ต. ริมปิง  อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน

English : Rim Ping ,Mueang Lamphun, Lamphun

รหัส ตำบล : 510106

รหัส อำเภอ : 5101

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.598

ลองติจูด : 98.984

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.598,98.984,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/