วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รำพัน – 220311

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รำพัน

ภาษาไทย : ต. รำพัน  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Ramphan ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220311

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.669

ลองติจูด : 101.914

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.669,101.914,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/