วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รัตนวารี – 370608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รัตนวารี

ภาษาไทย : ต. รัตนวารี  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Rattana Wari ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370608

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.723

ลองติจูด : 104.513

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.723,104.513,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/