วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รัตนบุรี – 320701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รัตนบุรี

ภาษาไทย : ต. รัตนบุรี  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Rattana Buri ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320701

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.311

ลองติจูด : 103.843

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.311,103.843,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/