วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รังงาม – 361504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รังงาม

ภาษาไทย : ต. รังงาม  อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ

English : Rang Ngam ,Noen Sa-nga, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361504

รหัส อำเภอ : 3615

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.487

ลองติจูด : 101.964

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.487,101.964,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/