วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. รังกาใหญ่ – 301506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. รังกาใหญ่

ภาษาไทย : ต. รังกาใหญ่  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Rang Ka Yai ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301506

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.190

ลองติจูด : 102.555

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.190,102.555,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/