วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ระแงง – 320901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ระแงง

ภาษาไทย : ต. ระแงง  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Ra-Ngaeng ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320901

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.898

ลองติจูด : 103.824

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.898,103.824,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/