วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ระเว – 341911

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ระเว

ภาษาไทย : ต. ระเว  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Rawe ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341911

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.340

ลองติจูด : 105.297

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.340,105.297,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/