วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ระเวียง – 321704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ระเวียง

ภาษาไทย : ต. ระเวียง  อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์

English : Rawiang ,Non Narai, Surin

รหัส ตำบล : 321704

รหัส อำเภอ : 3217

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.251

ลองติจูด : 103.885

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.251,103.885,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/