วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ระเริง – 302503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ระเริง

ภาษาไทย : ต. ระเริง  อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

English : Raroeng ,Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302503

รหัส อำเภอ : 3025

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.574

ลองติจูด : 101.731

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.574,101.731,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/