วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ย่านรี – 250205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ย่านรี

ภาษาไทย : ต. ย่านรี  อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

English : Yan Ri ,Kabin Buri, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250205

รหัส อำเภอ : 2502

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 13.897

ลองติจูด : 101.785

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.897,101.785,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/