วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ย่อ – 350402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ย่อ

ภาษาไทย : ต. ย่อ  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Yo ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350402

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.693

ลองติจูด : 104.222

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.693,104.222,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/