วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยายร้า – 220302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยายร้า

ภาษาไทย : ต. ยายร้า  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Yai Ra ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220302

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.612

ลองติจูด : 102.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.612,102.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/